درباره من
  • کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی از دانشگاه صنعتی شریف
  • مبتکر طرح تفکر هوشمندانه استراتژی های خاص در حل سوالات فیزیک
  • مولف کتابهای تخته سیاه و اندیشه فایق
  • پرمخاطب ترین مدرس فیزیک کنکور کشور
دوره های من
نمونه تدریس

نمونه تدریس استاد محمد نوکنده