درباره من
  • مدرس مدارس برتر( فرهنگ، صالحین، فرزانگان، فاطمیه، فجر، صدرا و… )
  • مدرس اموزشگاه های برتر( انرژی، اوج، استادان، سنجش برتر، خوب یاد و…)
  • دبیر همایشیه های استان  های ( کرج، قزوین، رشت، سمنان و…)
  • طراح سوالات ( مجموعه های لرنیتو و منتاو تپس و…)
دوره های من