درباره من
  • رتبه 69 کنکور سراسری 
  • عضو هئیت ملی  نخبگان ایران دانشجو دانشگاه فرهنگیان تهران
  • طراح آزمون های  برتر آموزشی کشور (قلم چی و گزینه دو)

دوره های من