درباره من
  • سابقه عضوبت در هیئت علمی انتشارات مطرح کشور
  • مدرس رتبه های دورقمی و سه رقمی کشور
  • سابقه تالیف چندین ساله در آزمونهای کشور گاج و ماز
  • استاد پروازی و تحلیلگر سوال در بهترین انتشارات و موسسات ایران و…
دوره های من
نمونه تدریس

نمونه تدریس استاد امین بابازاده