درباره من
  • مدرس فیلم های آموزشی : شبکه امید در صداو سیما، ریاضی گاج – مشاور ریاضی در برنامه ستاره شو(برنامه ریزی گاج(-قلمچی (پاسخ)-رادیو کنکور( اصفهان)، ایرانیان خارج از کشور،مدرس فیلم های آموزشی گروه آموزشی سبز، فیلم های آموزشی فرادرس، فیلم های آموزشی روشنگران ،دژاوو،الف،مهروماه، آلاء ،آ ت پ، گل واژه
  • مدارس : ملت-سلام-خاتم-استاد شهریار-روش-فرهیختگان-نرجس-زینب-امامت-ارشاد-پروین اعتصامی و …
  • شهرستان: کرج- سمنان -اصفهان و….
  • آموزشگاه های کنکور: علوم-آیندگان-آرکا-الف-دژاوو، آ ت پ ،صداو سیما-اندیشه راد-کلک سیمین-قلم-فکور-مزیدی-استاد شهریار-خورشید دانش و… موسسات: موسسه آموزش عالی آزاد مبین(سیمیا) موسسه آموزش عالی آزاد ماهان موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف موسسه آموزش عالی آزادفرهنگ تفاهم(دانش پذیر) موسسه آموزش عالی آزادشایگان موسسه آموزش عالی آزادراهیان کمال موسسه آموزش عالی آزادفرهنگ متین(فراگستر) موسسه آموزش عالی آزادچتر دانش(چترآموزش) موسسه آموزش عالی آزادبهار موسسه اموزش عالی آزاد مهرپویان موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین موسسه آموزش عالی آزاد حکمت علوی موسسه آموزش عالی آزاد سروش دانایی موسسه آموزش عالی آزاد توسعه پایدار شرق موسسه آموزش عالی آزاد دانشیار موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران موسسه آموزش عالی آزاد چاوش مرکز پیام فراگیر کانون همبستگی فرهنگیان اندیشه راد عمار(مزیدی) جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی قلم(فتح) فناوران امیر کبیر پیام بهروش و …
  • سوابق مدیریت: ۱- مدیر آموزش موسسه مرکز پیام فراگیر از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴ ۲- مدیر آموزش موسسه کانون همبستگی فرهنگیان ایران از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ ۳-مدیرآموزش موسسه آموزش عالی آزاد راهیان کمال از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۷ ۴-معاون آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم(دانشپذیر) از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۸۹ ۵-مدیر موسسه آموزش عالی آزاد شایگان از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۱ ۶-معاون آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد مبین (سیمیا) از سال ۱۳۹۱ تا سال 1399 7- معاون آموزشی دبیرستان ملت 8-مدیر دپارتمان فراگیر پیام نور موسسه آموزش عالی آزاد ماهان از سال 1400 9- مدیر دپارتمان کارشناسی ارشد و دکتری موسسه آموزش عالی آزاد هفتاد از سال 1402
دوره های من